Нашата стратегия

Нашата стратегия е да изградим водеща фармацевтична компания, фокусирана върху високоспециализирани терапии, която се развива на основата на иновативни терапевтични платформи, данни и технологии.

Стратегически цели

Ние следваме нашата стратегия като стъпваме на пет основни приоритета, които ни помагат да градим бъдеще и да създаваме стойност за нашата компания, акционерите ни и обществото.

Ние трансформираме нашата култура, за да дадем възможност сътрудниците ни да разгръщат техните таланти и енергия. Ние създаваме организация, в която хората са вдъхновени, любопитни и свободни да изявяват себе си.
Въвеждайки нашите иновативни терапии, ние се изправяме срещу медицински парадигми като търсим възможности за излекуване на пациенти с тежки заболявания, намесваме се на по-ранен етап в хроничните заболявания и намираме начини коренно да подобрим качеството на живот на пациентите.
Ние преосмисляме начините, по които работим, подкрепяме гъвкави екипи и налагаме по-добра продуктивнст в нашата компания, за да освободим ресурси, които да инвестираме в иновации и добавена стойност.
Решени сме да направим дигитална революция в Новартис като приемем дигиталните технологии, аналитичните решения и изкуствения интелект, които да ускорят създаването на иновации и подобряването на ефективността.
Стремим се да изграждаме доверие в обществото като влагаме нашите усилия, ценности и почтеност, за да намерим нови ефективни начини да подобрим достъпа на пациентите до нашите терапии.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers